VYUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Využívanie súborov cookies na webových stránkach

Webové stránky využívajú súbory cookies pre zabezpečenie korektného fungovania poskytovaných služieb.

Čo sú cookies?
Cookies sú malý textový súbory uložené vo webovom prehliadači používateľa (napr. Firefox, Safari, Internet Explorer, Google Chrome) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tieto súbory zabezpečujú návštevníkovi webstránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookies sú prístupné len webstránke, ktorá ich vytvorila. Cookies neobsahujú žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?
Na webových stránkach sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa, keď si prezerá webovú stránku, po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu návštevníkov prostredníctvom nástroja Google Analytics od spoločnosti GoogleTM. Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne snažíme zlepšovať a prispôsobovať obsah naších webových stránok.

Aké sú výhody používania cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať naše webové stránky.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Každý používateľ svôjho zariadenia vie ovplyvniť, či sa na jeho zariadení budú ukladať súbory cookies. V prípade povolenia ukladania cookies (predvolená akcia pre väčšinu Internetových prehliadačov), užívateľ ich vie ich pridávať/editovať alebo mazať podľa potreby. Každý internetový prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi spôsobmi.

Napríklad:

  • používateľ pred každým uložením súboru cookies na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,

  • používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),

  • používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača.

Ďakujeme za porozumenie.

Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu pseglobal.eu (ďalej len „Portál“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť PSEnergia s. r. o. so sídlom Na bielenisku 4, Pezinok 902 01, IČO: 44 887 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59520/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „PSE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť PSEnergia s. r. o.

Pravidlá používania Cookies

1. PSE na Portáli používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

3. PSE môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia (POS).

4. V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

5. Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

6. PSE používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

a. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosť po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí;

b. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

c. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;

d. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.


7. Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a PSE k ním nemá prístup.

Používaním portálu beriete na vedomie, že jeho prevádzka je zaistená napojením reklamnej siete R2B2, podrobné informácie nájdete tu. (https://r2b2.cz/prohlaseni-o-pouzivani-cookies/)

back-icon next-icon